Cjenik

C J E N I K

posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina
Agencije je za obavljeno posredovanje obvezna naplatiti proviziju.

KUPOPRODAJA


Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Najviša ukupna provizija 6 %
Najniža ukupna provizija 4 %

PRODAJA


Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)

1 – 4 %, ali ne manje
od 6000,00 kn

KUPNJA


Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)

1 – 4 %, ali ne manje
od 6000,00 kn

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od stranekupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 1 - 4 %

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
80 % Minimalno
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika

Postotak od mjesečne najamnine
80 % Minimalno za najam
100 % Minimalno za zakup
100 % Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci
150 % Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

Obveznik nije u sustavu PDV

UGOVORENI TROŠKOVI


U okolnostima Ugovora o posredovanju sa elementima – isključivog posredovanja ukoliko Nalogodavac raskine takav Ugovor prije isteka ugovorenog roka ili realizira prodaju mimo Isključivog posrednika, posrednik ima pravo na nadoknadu troškova iskazanih niže kako slijedi:
  • neograničeni broj posjeta s potencijalnim kupcima
  • oglašavanje u tiskanim glasilima
  • postavljanje i oglašavanje nekretnine na internetskim stranicama posrednika i ostalim stranicama
  • posjetu i procjenu nekretnine do iznosa 6.000,00 kn

POSREDNIČKA SATNICA


Ako je to izričito ugovoreno posrednik u dogovoru s nalogodavcem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja te će u tom slučaju cijena posredničke satnice iznositi 200,00 kn.